meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1996: 835 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 811-835


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
ASZTALOS Ferenc: Oktatási törvény és európai integráció. Kinek az érdeke? A Hét, 1996, 21-22 sz. 3. old. mutatók: tanügyi törvény (román, 1995) / magyar oktatás (romániai) / / oktatás , iskolaszociológia.

BACONSKY Teodor: A gúny képzeletbeli világa. Korunk, 1996, 3 sz. 19-25. old. mutatók: humor / vallás , mentalitástörténet / vallás.

BAIER Hannelore: Az újjáépítés deportáltjai. Korunk, 1996, 11 sz. 114-117. old. mutatók: Románia, németek / németek (romániai) / németek kitelepítése / Erdély, 1944-1948 , kisebbségtörténet / politikatörténet.

BAKAY Kornél: Ezrkétszáz. Hogyan lettünk finnugorok? Helikon, 1996, "14 ; 15 ; 16 sz." 3 ; 3 ; 2. old. mutatók: FISCHER J.E. / SCHLÖZER August Ludwig / SAJNOVICS János / VÁMBÉRY Armin , magyarok , kisebbségtörténet.

BAKK Miklós: Alteritas, communitas. A Hét, 1996, 19 sz. 5. old. mutatók: közösség , politikai publicisztika.

BAKK Miklós: Alteritas, minoritas... A Hét, 1996, 3 sz. 5. old. mutatók: sajtó, Magyar Kisebbség / Altera , sajtótörténet.

BAKK Miklós: Az emberjogi egyezmények kiegészítik egymást. Interjú dr. Bruhács Jánosal és dr. Kovács Péterrel. A Hét, 1996, 1-2 sz. 3-4. old. mutatók: Románia / Franciaország, BRUHÁCS János / KOVÁCS Péter , emberi jogok / kisebbségi jogok / kollektív jogok / autonómia , nemzetközi jog / politikatörténet-interjú.

BAKK Miklós: Bibó, avagy a kollektív hisztériák antropológiája. A Hét, 1996, 9-11 sz. 9-10. old. mutatók: BIBÓ István / GEERTZ Clifford / BALOG Iván / TAKÁTS József / ANTOHI Sorin , nemzet / politikai hisztéria / racionalizáció / esszencializmus / epokalizmus / autochtonizmus (román) / román autochtonizmus / etnicitás / politika , politika-filozófia / szociálpszichológia.

BAKK Miklós: Bibó, avagy a válság önismerete. A Hét, 1996, 8 sz. 5. old. mutatók: Kelet-Európa / Közép-Európa, BIBÓ István / BLOCH Marc / SZŰCS Jenő / TISMANEANU Vladimir / ANTOHI Sorin , közép-európaiság , történetfilozófia / politika-filozófia.

BAKK Miklós: Integrációs esélyek és politikai beszédmód. Ágh Attilával beszélget Bakk Miklós. A Hét, 1996, 34-35 sz. 3-4. old. mutatók: Kelet-Európa / Románia / Szlovákia, Európai Unió (EU) , ÁGH Attila , politikai elit / elit / Maastrichti Szerződés / regionalizmus / európai integráció / szubszidiaritás / autonómia / politika , politikai interjú / politológia / politikai analízis.

BAKK Miklós: Kitekintő. A németországi szorb népcsoport jogai. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. 313-328. old. mutatók: Németország, szorbok / kisebbségvédelem , politikatörténet / közjog.

BAKK Miklós: Száz év alkotmány. A Hét, 1996, 48 sz. 9. old. mutatók: TŐKÉCZY László / ESTERHÁZY Péter / TISZA István / TOCQUEVILLE Alexis de / DEÁK Ferenc / SZÉCHENYI István / DÉNES Iván Zoltán , magyar liberalizmus / magyar kisebbségpolitika / magyar kisebbségpolitika / demokrácia / nemesség (magyar) / magyar nemesség / civil társadalom / kisebbségpolitika , politikatörténet.

BAKK Miklós: Szemle. A politika mint társadalompszichológiai stressz. Magyar Kisebbség, 1996, 4 sz. 209-213. old. mutatók: Románia, MUNGIU Alina , románok / rendszerváltás , politikatörténet-recenzió / szociálpszichológia-recenzió.

BAKK Miklós: Szubszidiaritás, régiók, közigazgatás. A Hét, 1996, 27 sz. 9. old. mutatók: SZŰCS Jenő / SZABÓ Máté / HUMMEL Ralph / ROSENBLÓM David , szubszidiaritás / államtípus / regionalizmus / közigazgatás , politológia.

BAKK Miklós: Tájkép, csata helyett. A Hét, 1996, 25 sz. 9-10. old. mutatók: románia, MUNGIU Alina , rendszerváltás / román társadalom / , politológia.

BAKK Miklós: Vitaindító. Alapszerződés-paradigmák. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. 103-110. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , HORN Gyula / TŐKÉS László , alapszerződések / magyar-román alapszerződés / határkérdés / magyar-román kapcsolatok , politikatörténet.

BAKK Pál: A szentkatolnai oktatás történetéből. Művelődés, 1996, 11 sz. 47-48. old. mutatók: iskolák/oktatási intézmények, Szentkatolna, szentkatolnai iskola , iskolatörténet / intézménytörténet.

BAKÓ Botond: Egy igazi magyar mindenész. A Hét, 1996, 46-47 sz. 8-9. old. mutatók: kulturális intézmények/sajtó/oktatási intézmények/iskolák, Nevelői Kör (Kolozsvár) / Vasárnapi Újság / Közérdek / Erdélyi Hiradó / Kolozsvári Református Kollégium / Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) / Regélők , GÁSPÁR János , művelődéstörténet.

BALASSA Iván: Adattár. Szabó T. Attila levelezéséből. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1996, 1 sz. 53-73. old. mutatók: SZABÓ T. Attila / BALASSA Iván , művelődéstörténet / levelezés.

BALASSA Péter: Árás, olvasás. Korunk, 1996, 5 sz. 72-81. old. mutatók: interpretáció / közösség / dekonstruktivizmus / szemiotika (dekonstruktív) / filozófia & irodalom / irodalom & filozófia / művészet / irodalom / filozófia , kultúrfilozófia / szemantika-szemiotika.

BALASSA Zoltán: Az "ördögi terv" fedőneve: alternatív iskola. Korunk, 1996, 9 sz. 18-24. old. mutatók: magyarok (szlovákiai) / kisebbségi kérdés / magyarok / szlovákiai magyarok l: magyarok (szlovákiai) , pedagógia / intézményszociológia.

BALÁZS Imre: A köd mögül. Korunk, 1996, 10 sz. 42-45. old. mutatók: Kolozsvár, Erdély, 1956 , oral-history.

BALÁZS Lajos: Megkerítés. A haldoklás különleges rítusa Csíkszentdomokoson. Művelődés, 1996, 3 sz. 25-26. old. mutatók: Csíkszentdomokos, népszokások / népi hiedelmek , etnográfia.

BALÁZS Sándor: Fórum. Egyéni és kollektív kisebbségi jogok. Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. 3-8. old. mutatók: KARDOS Gábor / ENACHE Smaranda / ANDREESCU Gabriel , emberi jogok / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségi kérdés , jogfilozófia.

BALÁZS Sándor ; CSETRI Elek: Mind a politikai, mind a szakmai munka egész embert kíván Csetri Elek beszélgetése Balázs Sándorral. A Hét, 1996, "17 ; 18 sz." 3-4 ; 3. old. mutatók: politikai intézmények, Erdély, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Erdélyi Múzeum , CSETRI Elek , magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés , művelődéstörténet-interjú / politikai interjú / oral-history.

BALÁZSI Dénes: Változások a Homoród mentén. Művelődés, 1996, 1 sz. 36-37. old. mutatók: gazdasági intézmények, Homoródjánosfalva, Hangya Szövetkezeti Központ (Nagyenyed) / Unió Gazdasági és Hitelszövetkezet (Kolozsvár) , gazdaságtörténet / intézménytörténet.

BALOGH András: Ryoichi Sasakawa, a milliárdos szélsőjobboldali filantróp. Művelődés, 1996, 4 sz. 24. old. mutatók: alapítványok, Japán, Sasakawa Béke Alapítvány , SASAKAWA Ryoichi , japánok , politikatörténet.

BALOGH Arthur: A kisebbségek és a kisebbségi jogok. (1928). Magyar Kisebbség, 1996, 3 sz. 72-89. old. mutatók: kisebbség / kisebbségi jogok / egyéni jogok / kollektív jogok / kisebbségvédelem , nemzetközi jog.

BALOGH Brigitta: Böhm-konferencia. Korunk, 1996, 12 sz. 44. old. mutatók: BÖHM Károly , filozófiatörténet / művelődési élet.

BALOGH Brigitta: Halhatatlanság - változatok a játékra. Kellék, 1996, 6 sz. 90-112. old. mutatók: KUNDERA Milan / HEIDEGGER Martin , irodalomtörténet / filozófiatörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék