meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  Helységnevek: Vajdaság

ÁRDAY Lajos: Magyarok a szerb-jugoszláv Vajdaságban. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. 233-257. old. mutatók: Jugoszlávia / Vajdaság, / magyarok (jugoszláviai) , politikatörténet / politika-szociológia.

BÁNYAI János: Szarajevo, 1986. és azután. Látó, 1995, 2 sz. 72-77. old. mutatók: Vajdaság / Jugoszlávia, magyar költészet (vajdasági) / vajdasági magyar költészet / költészet , irodalomtörténet.

BEKE György: A veszélyérzet műfaja. Korunk, 1996, 2 sz. 81-84. old. mutatók: Vajdaság, BORI Imre / BIACSI Antal , magyarok (jugoszláviai) / szociográfia / , irodalomtörténet.

BORDÁS Attila: Magyar néprajzkutató tábor a Vajdaságban. Művelődés, 1991, 10 sz. 7. old. mutatók: kulturális intézmények, Jugoszlávia / Vajdaság, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság (JMMT) , etnográfia.

GÁLL Ernő: Itt és most - a Vajdaságban. A Hét, 1994, 36 sz. 3-4. old. mutatók: Vajdaság, Híd , BORI Imre , művelődéstörténet / politika-szociológia.

GÁLL Ernő: Margó. Ujvidéki üzenet. [Bosnyák István: Kis magyar Balkán-krónika. 1962-1997. Ujvidék. A Hét, 1999, 8 sz. 9. old. mutatók: kulturális intézmények, Újvidék / Vajdaság, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság (JMMT) / Új Symposion , BOSNYÁK István , politikatörténet-recenzió / művelődéstörténet-recenzió.

HÓDI Sándor: A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es Szerbiai választások tanulságai. Magyar Kisebbség, 1998, 1 sz. 252-264. old. mutatók: politikai intézmények, Szerbia / Vajdaság, Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) / Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) / Vajdasági Koalíció (VK) / Szerb Megújhodás , MILOSEVICS Svobodan , magyarok (jugoszláviai)//választások (szerbiai, 1997)/kisebbségi kérdés , politológia / politika-szociológia / politikatörténet.

KORHERCZ Tamás: Nemzetiségi konfliktusok esélyei a Vajdaságban. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. 174-189. old. mutatók: politikai intézmények, Jugoszlávia / Vajdaság, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) / Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) / NATO Észak-Atlanti Védelmi Szövetség , MILOSEVICS Svobodan , etnikai konfliktusok/magyarok (jugoszláviai)/kisebbségi kérdés/jugoszláv válság/ , politológia.

MÁK Ferenc: Kettétört léniák. A vajdasági magyar oktatás gondjairól. Korunk, 1990, 9 sz. 1180-1184. old. mutatók: oktatási intézmények/politikai intézmények, Jugoszlávia / Vajdaság, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) , /magyarok (jugoszláviai)/magyar oktatás (vajdasági)/vajdasági magyar oktatás /oktatás , politikatörténet / intézménytörténet.

MIRNICS Károly: Fórum. Külpolitika, euró-atlanti és összmagyar integráció. Magyarország külpolitikája Jugoszlávia(Szerbia) felé és a vajdasági magyarság. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. 57-60. old. mutatók: politikai intézmények, Magyarország / Jugoszlávia / Vajdaság, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) / Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) , európai integráció/jugoszláv válság/magyarok (jugoszláviai)/magyar-szerb kapcsolatok/szerbek/ , politológia.

MIRNICS Károly: integráció - leszakadás - kisebbségi társadalom. A Hét, 1998, "40 ; 41 sz." 3-4 ; 3-4. old. mutatók: Jugoszlávia / Vajdaság, Európai Unió (EU) , globalizáció/szerbek/titóizmus/szerb nacionalizmus/nacionalizmus (szerb)/jugoszláv válság/magyarok (jugoszláviai)/jugoszláv gazdaság/gazdaság , politikai analízis / közgazdaság.

MIRNICS Károly: A magyar kisebbség ellenzéki magatartása, mint az alakuló civil társadalom tényezője Jugoszláviában. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. 165-173. old. mutatók: politikai intézmények/sajtó, Jugoszlávia / Vajdaság, Jugoszláv Kommunista Párt / Új Symposion / Magyar Szó , TITO Joszip Broz , magyarok (jugoszláviai)/kisebbségpolitika (jugoszláv)/asszimiláció/kommunizmus/kisebbségpolitika , politikatörténet / politológia / politika-szociológia.

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése éa a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig. Magyar Kisebbség, 1997, 3-4 sz. 279-291. old. mutatók: politikai intézmények, Jugoszlávia / Vajdaság, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) , magyarok (jugoszláviai)/ , politikatörténet.

MIRNICS Károly: Várható hanyatlás a vajdasági magyar tannyelvű általános iskolai hálózatban. Magyar Kisebbség, 1998, 3-4 sz. 203-221. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Jugoszlávia / Vajdaság, magyarok (jugoszláviai)/ , iskolaszociológia / demográfia.

POMOGÁTS Béla: Jugoszláviai válaszutak. A Hét, 1999, 23 sz. 11. old. mutatók: Jugoszlávia / Újvidék / Vajdaság, MILOSEVICS Svobodan , /magyarok (jugoszláviai)/jugoszláv válság , politikai publicisztika.

POP Anamaria: Szilánkok közt, a demokrácia menetoszlopa. A paradoxonok százada. Korunk, 1993, 5 sz. 54-57. old. mutatók: Jugoszlávia / Vajdaság / Szabadka, kisebbségi kérdés , politikai publicisztika.

ROSTÁS Zoltán: Mi lesz, ha kitör a béke? Beszélgetés Losoncz Alpár jugoszláviai magyar filozófussal. A Hét, 1991, 39 sz. 3. old. mutatók: politikai intézmények/alapítványok, Budapest / Vajdaság, Szerbiai Szocialista Párt / Neumann Alapítvány / Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) , LOSONCZ Alpár , jugoszláv válság / , politikai interjú.

SORBÁN Angella: Emigrációs potenciál a határon túl élő közösségek körében (1997). Elvándorlók, az elvándorlás gondolatával foglalkozók és szülőföldjükön maradók. Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. 329-354. old. mutatók: Erdély / Kárpátalja / Vajdaság, migráció / emigráció / magyarok / család / magyar emigráció / kivándorlás , szociológia / metodológia / politika-szociológia.

VÉKÁS János: A kisebbségi polgár a nemzeti önrendelkezés és az állami szuverenitás között. Korunk, 1992, 6 sz. 78-82. old. mutatók: Vajdaság / Jugoszlávia, magyarok//kisebbségi jogok/szuverenitás/európai integráció/személyi autonómia/autonómia/magyarok (jugoszláviai) , politológia.

ZZZ: Megállapodás a Vajdaság és a vajdasági nemzeti közösségek önkormányzatának politikai és jogi kereteiről (tervezet). Magyar Kisebbség, 1999, 2-3 sz. 316-328. old. mutatók: Jugoszlávia / Vajdaság, magyarok (vajdasági) l: magyarok (jugoszláviai)/magyarok (jugoszláviai)/önkormányzat/vajdasági magyarok l: magyarok (jugoszláviai) , közjog / politológia / politikai dokumentumok.

JUHÁSZ Erzsébet: Közép-Európa és a kisebbségek, vajdasági látószögből. A Hét, 1997, 48 sz. 3. old. mutatók: Vajdaság, Új Symposion , /magyarok (jugoszláviai)/kisebbségi kérdés/multikulturalizmus , politikai publicisztika.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék