meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

e betű: 170 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 151-170

EGYED Ákos: Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben. Művelődés . Antológia 90-94, 1998, 7-8 sz. 136-137. old. mutatók: Erdély, WESSELÉNYI Miklós , Erdély, 1848 / jobbágyság , kisebbségtörténet / politikatörténet.

EGYED Ákos: Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben 1848-ban. Erdélyi Múzeum, 1996, 3-4 sz. 219-228. old. mutatók: sajtó, Erdély / Partium / Kolozsvár / Zsibó / Balázsfalva, Pesti Napló / Jelen / Pesti Hírlap , WESSELÉNYI Miklós / SZÉCHENYI István / ÚJFALVY Sándor , reformkor (magyar) / magyar reformkor / Erdély, 1848 / jobbágyság / nemesség (magyar) / nemzet / Unió (Erdély & Magyarország) / / erdélyi románok / románok , politikatörténet / kisebbségtörténet / művelődéstörténet.

EGYED Ákos ; BALÁZS Sándor: ...kívánatos lehet - átmenetileg- néhány magas képzettségű értelmiségi bevonása a politikai élet fórumaiba. A Hét, 1995, "23-24 ; 25-26 sz." 3-4 ; 3-4. old. mutatók: politikai intézmények, Erdély, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , EGYED Ákos / BALÁZS Sándor , románok / történelem & politika / politika & történelem / kisebbségi kérdés / kivándorlás / magyarok (romániai) / román nemzeti mozgalom / / erdélyi románok / / román historiográfia / magyar historiográfia (romániai) / romániai magyar historiográfia / történelem / historiográfia / politika , politikai interjú / mentalitástörténet-interjú.

EGYED Emese: Adattár. A gróf Bánffy család és Barcsay Ábrahám levelezéséből. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1994, 1 sz. 71-80. old. mutatók: BARCSAY Ábrahám / BÁNFFY György , levelezés.

EGYED Emese: Az irodalomtörténeti szemléletváltás feltételei. Bölcsészkari megbeszélés a Korunk irodalomtudományi számáról. Korunk, 1993, 6 sz. 111-112. old. mutatók: Korunk , irodalmi kerekasztal / irodalomelmélet.

EGYED Emese: Baróti Szabó Dávid poétikája. Művelődés, 1993, 8-9 sz. 14-16. old. mutatók: BARÓTI SZABÓ Dávid , irodalomtörténet / irodalomelmélet.

EGYED Emese: Gyökerészés Erdélyi Társaságunk kétszáz éves évfordulóján. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1993, 1-2 sz. 124. old. mutatók: kulturális intézmények, Erdély, Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság (EMNYT) , ARANKA György / BOD Péter / BENKŐ József , intézménytörténet / művelődéstörténet.

EGYED Emese: Kard és penna. Magyar írók dilemmái a felvilágosodás idején. Erdélyi Múzeum, 1997, 1-2 sz. 207-219. old. mutatók: kulturális intézmények, Bessenyei György Társasága , MIKES Kelemen / BESSENYEI György / ZECHENTER Antal / ORCZY Lőrinc / BALLAGI Aladár / BÁRÁNYI László / BARCSAY Ábrahám / RÉVAI Miklós / FEKETE János / KAZINCZY Ferenc / GVADÁNYI József / VOLTAIRE Francois-Marie Arouet , felvilágosodás / magyar felvilágosodás / felvilágosodás (irodalma) , irodalomtörténet.

EGYED Emese: Levevék fejemről... Barcsay Ábrahám költészete. A vers társalgás. (részlet). Helikon, 1998, 14 sz. 19. old. mutatók: BARCSAY Ábrahám , irodalomtörténet / irodalomelmélet.

EGYED Emese: Mars mezeje, Ceres tanyája. (Barcsay). Helikon, 1992, 8 sz. 10. old. mutatók: BARCSAY Ábrahám , irodalomtörténet.

EGYED Emese: A megelevenedő költő. Eredmény és titok a Barcsay-kutatásban. Erdélyi Múzeum, 1995, 1-2 sz. 29-41. old. mutatók: BARCSAY Ábrahám / DÖBRENTEI Gábor / CSEREI Farkas / ORCZY Lőrinc / FERENCZY Sándor / KRISTÓF György , szabadkőművesség / magyar irodalom , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

EGYED Emese: Minek nekem Kolozsvár, de Kolozsvár. Helikon, 1990, 10 sz. 2. old. mutatók: Szék, székiek , etnográfia.

EGYED Emese: A neoklasszicizmus az erdélyi magyar irodalomban. Erdélyi Múzeum, 1999, 1-4 sz. 100-121. old. mutatók: sajtó, Erdélyi Múzeum , CSETRI Lajos / VAJDA György / FRIED István / PÁL József / KAZINCZY Ferenc / DÖBRENTEI Gábor / BARÓTI SZABÓ Dávid / ARANKA György / WESSELÉNYI Miklós / CSEREI Farkas / BARCSAY Ábrahám / KÓTSI PATKÓ János / BOLYAI Farkas , neoklasszicizmus (erdélyi) / magyar irodalom (erdélyi) / erdélyi irodalom , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

EGYED Emese: Poéta volt-e Aranka György? Művelődés, 1994, 4 sz. 4-7. old. mutatók: ARANKA György , művelődéstörténet.

EGYED Emese: Rekonstrukció. Korunk, 1992, 12 sz. 107-114. old. mutatók: BARCSAY Ábrahám , irodalmi publicisztika / művelődéstörténeti esszé.

EGYED Emese: Szemle. Alapkönyv a Téka alapítójáról. Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. [Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kvár, 1997. 456 o.] Erdélyi Múzeum, 1999, 3-4 sz. 285-286. old. mutatók: könyvtárak, Marosvásárhely, Teleki-Téka (Marosvásárhely) , DEÉ NAGY Anikó / TELEKI Sámuel , művelődéstörténet-recenzió / könyvtörténet-recenzió / könyvtártörténet-recenzió .

EGYED Emese: Szemle. Ecetfa és ezüst. Benkő József levelezése. A leveleket összegyűjtötte és a jegyzeteket szerkesztette Szabó György és Tarnai Andor. Az előszót írta Szabó György. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. 1988. 496 l. Erdélyi Múzeum, 1993, 3-4 sz. 143-145. old. mutatók: Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság (EMNYT) , BENKŐ József / ARANKA György , levelezés-recenzió.

EGYED Péter: Az eltünt ész nyomában. Korunk, 1991, 5 sz. 552-556. old. mutatók: CROCE Benedetto / BERGFLETH Gerd / BRETTER György , kritikai tudat , filozófia / filozófiatörténet / művelődéstörténet.

EGYED Péter: Az eretnekség felettébb szükséges voltáról. Korunk, 1993, 2 sz. 51-56. old. mutatók: sajtó, Korunk , BRETTER György / KÁNTOR Lajos / GÁLL Ernő , egyén & társadalom / nyelvi analízis / szabadság / egyén / társadalom , filozófia / művelődéstörténet / nyelvfilozófia.

EGYED Péter: Az erőszak mint értelem. A Hét, 1994, 3 ; 4 sz. 11. old. mutatók: PLÁTON / HOBBES Thomas / SPINOZA Baruch / BIBÓ István / NOLTE Ernst / SALECL Renata / GORBACSOV Mihail Sz. / FOUCAULT Michel , erőszak / kommunizmus / etnicitás / szkinhedek / nácizmus / hatalom / legitimitás / román társadalom / / erőszak / erőszak & hatalom / hatalom & erőszak / totalitarizmus , politika-filozófia .

EGYED Péter: Az önállóság és a dágvány. Korunk, 1993, 11 sz. 25-32. old. mutatók: SZOKRÁTÉSZ / PLÁTON / ARISZTOTELÉSZ / AQUINOI SZENT TAMÁS / CALVIN Jean / BÉKÉS Gellért , szabadság / igazság / autonómia , filozófiatörténet / vallástörténet / erkölcsfilozófia.

EGYED Péter: Az önállóság és a dágvány. Korunk, 1993, 12 sz. 98-105. old. mutatók: DESCARTES René / SPINOZA Baruch / SCHELLER Max / HARTMANN Nicolai / TENGELYI László / HEGEL G.W.F / KANT Immanuel / HEIDEGGER Martin / VAJDA Mihály / FICHTE Johann Gottlieb , autonómia / szabadság / igazságosság / jó & rossz / rossz & jó , filozófiatörténet / erkölcsfilozófia.

EGYED Péter: Baász arcél. Korunk, 1993, 1 sz. 94-97. old. mutatók: BAÁSZ Imre , művészettörténet / művészetfilozófia.

EGYED Péter: Búcsú. A Hét, 1999, 13 sz. 7. old. mutatók: PALOTÁS Dezső , in memoriam.

EGYED Péter: A demokrácia megközelítése. Korunk, 1990, 8 sz. 1008-1014. old. mutatók: interpretáció / igazság / demokrácia / reciprocitás / racionalitás / forradalom / nyilvánosság / tolerancia / kommunikáció , politológia / történetfilozófia.

EGYED Péter: Domokos Géza 70 éves. Ezt nem lehet! A Hét, 1998, 21 sz. 6. old. mutatók: DOMOKOS Géza , évforduló.

EGYED Péter: Feltételes gondolkodás, feltételes cselekvés. Korunk, 1995, 10 sz. 15-23. old. mutatók: politikai intézmények, Erdély, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , BÁRDI Nándor , magyarok (romániai) / magyar-román kapcsolatok / , politológia / történetfilozófia.

EGYED Péter: Fényes napok Barabás Miklóssal. Helikon, 1999, 4 sz. 2. old. mutatók: múzeumok, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy) , BARABÁS Miklós / LEVINAS Emmanuel , művészettörténet / esztétika / művelődési élet.

EGYED Péter: Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok [Humanizmus és reformáció/ Szerkeszti Jankovics József. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. Reneszánsz Kutató csoport. Balassi kiadó, Budapest, 1994. 194 p.]. Helikon, 1994, 14 sz. 16-17. old. mutatók: APÁCZAI CSERE János / HELTAI János / ALVINCZI Péter , peregrinatio academica / kálvinizmus , vallástörténet-recenzió / művelődéstörténet-recenzió.

EGYED Péter: Hölgyek és petrezselymecskék. Korunk, 1998, 11 sz. 28-31. old. mutatók: televízió, Olaszország, mass-media / televizió , kommunikációelmélet / filozófia.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék