meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

t betű: 362 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 361-362

TAMÁS Sándor: Fórum. Elemek a kisebbségi törvény puzzle-táblájához. Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. 33-47. old. mutatók: Románia, kisebbségi törvénytervezet (RMDSZ)/kisebbségi kérdés/kisebbségi jogok/román alkotmány (1991)/nyelvhasználati jog/román tanügyi törvény, 1995 l: tanügyi törvény (román, 1995)/RMDSZ-kisebbségi törvénytervezet/tanügyi törvény (román, 1995) , közjog / alkotmányjog.

TAMÁS Sándor: Fórum. Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. A tulajdonviszonyok rendezése -az ezredvégi Románia egyik próbaköve. Magyar Kisebbség, 1999, 4 sz. 67-. old. mutatók: Románia, magyarok (romániai)/privatizáció/magyar gazdaságpolitika (romániai)/gazdaság/gazdaság (romániai magyar)/román gazdaság/gazdaság (román) l: román gazdaság/román gazdaság l.m: magyar gazdaság (romániai) , gazdaságpolitika / közjog.

TAMÁS Sándor: Kivándorlás Erdélyből. Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 5-6 sz. 42-53. old. mutatók: Erdély, kivándorlás/emigráció/Erdély népessége , demográfia / politika-szociológia.

TAMÁS Sándor: Tisztelt olvasó! Magyar Kisebbség, 1995, 1 sz. 3-5. old. mutatók: sajtó, Magyar Kisebbség , sajtótörténet.

TAMÁS Sándor: Vitaindító. Pro és kontra a kettős állampolgárságról. Magyar Kisebbség, 1999, 1 sz. 169-181. old. mutatók: Kárpát-medence, /állampolgárság (kettős)/magyarok (romániai)/eredetvizsgálat/magyarok , alkotmányjog / nemzetközi jog.

TAMÁS SZ. Júlia: Babits- idéző Szekszárdon. Helikon, 1991, 32 sz. 2. old. mutatók: Szekszárd, BABITS Mihály , irodalmi publicisztika.

TAMÁS Timea: Ami látható. A Hét, 1996, 6 sz. 7. old. mutatók: televízió, Egyesült Államok, mass-media , irodalmi publicisztika.

TAMÁS Timea: Egy kelet-európai feljegyzései. A Hét, 1995, "5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 13 ; 14 ; 22 - 29 ; 35- 8 ; 10 ; 8 ; 10 ; 1. old. mutatók: Egyesült Államok / Kanada, kanadaiak/amerikai társadalom , politikai publicisztika.

TAMÁS Timea: A magyar lélek. A Hét, 1994, 22 sz. 10. old. mutatók: magyar lélek/lélek (magyar) , politikai publicisztika.

TAMÁS Timea: Néha G.A. úr vagyok. A zöld-útlevél szindróma. Korunk, 1992, 6 sz. 61-63. old. mutatók: politikai publicisztika.

TAMÁS Timea: Oxfordi villanófény. A Hét, 1994, "38 ; 39 sz." 8-9, 7. old. mutatók: Oxford, irodalmi publicisztika.

TAMÁSI Áron: 1956. Tiszta beszéd. Tamási Áron nyilatkozata. Helikon, 1992, 22 sz. 8. old. mutatók: TAMÁSI Áron , Magyarország, 1956 , politikatörténet / politikai dokumentumok.

TAMÁSI Áron: Napló, 1956. A Hét, 1997, 44 sz. 6-7. old. mutatók: TAMÁSI Áron , Magyarország, 1956 , oral-history.

TAMÁSI Áron: Végrendelete. Művelődés, 1997, 11 sz. 18. old. mutatók: TAMÁSI Áron , művelődéstörténet.

TAMÁSI Áronné: Levele a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumnak. Művelődés, 1997, 11 sz. 15. old. mutatók: alapítványok (romániai magyar)/oktatási intézmények/iskolák, Székelyudvarhely, Tamási Áron Alapítvány , TAMÁSI Áron , intézménytörténet.

TAMÁSI Áronné: Tamási Áronné végrendelete. Művelődés, 1997, 11 sz. 13-15. old. mutatók: alapítványok (romániai magyar), Tamási Áron Alapítvány , TAMÁSI Áronné BOKOR Agota / TAMÁSI Áron , intézménytörténet.

TAMÁSNÉ SZABÓ Csilla: Megjelenőben a Nagyszombati Kódex új kiadása. Erdélyi Múzeum, 1999, 3-4 sz. 244-248. old. mutatók: könyvtárak, TIMÁR Kálmán / VARGHA Damján / NÁDAS Edit / KNIEZSA István / GYULAI Pál , Nagyszombati Kódex/kódexek , művelődéstörténet / könyvtörténet.

TANASE Stelian: Second hand story. A Hét, 1998, 52 sz. 5. old. mutatók: amerikanizmus/rendszerváltás/románok/román társadalom/ , politikai publicisztika.

TANASE Stelian ; TABACU Marius: Polgári Szövetség - párt vagy mozgalom? Korunk, 1991, 3 sz. 355-358. old. mutatók: politikai intézmények, Románia, Polgári Szövetség (AC) / Nemzeti megmentési Front (FSN) , CEAUSESCU Nicolae / TANASE Stelian / ILIESCU Ion , ceausizmus , politikatörténet-interjú.

TÁNCZOS Olga: Adattár. Barátos, Páké és Orbaitelek helynevei. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1992, 2 sz. 204-209. old. mutatók: Barátos / Páké / Orbaitelek, toponímia.

TÁNCZOS Vilmos: Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk, 1991, 10 sz. 1237-1239. old. mutatók: Erdély, KÓS Károly , erdélyiség-tudat/transzilvanizmus/erdélyi kérdés , politikai publicisztika.

TÁNCZOS Vilmos: Búcsú Csíksomlyón - egy rituális dráma katarzisa. Korunk, 1995, 3 sz. 53-59. old. mutatók: Csíksomlyó, MARÓT Károly , rítus , etnográfia.

TÁNCZOS Vilmos: Csángó ráolvasó imádságok. Tánczos Vilmos gyűjtése. Helikon, 1993, 1 sz. 21. old. mutatók: csángók/népi hiedelmek/népi vallásosság , etnográfia.

TÁNCZOS Vilmos: Deákok (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum, 1995, 3-4 sz. 82-98. old. mutatók: egyházi intézmények, Moldva, Hitterjesztés Szent Kongregációja / Magyar Népi szövetség (MNSZ) , DOMOKOS Pál Péter / CSŰRY Bálint / ZÖLD Péter / JERNYEI János , misszionáriusok/kódexek/népi vallásosság/katolikusok/ csángók/temetés/asszimiláció/kisebbségi kérdés , etnográfia / kisebbségtörténet.

TÁNCZOS Vilmos: Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben. Művelődés, 1992, 6 sz. 37. old. mutatók: Csíkmenaság, népdal/ima/Grál-vérmotívum/népi vallásosság , etnográfia.

TÁNCZOS Vilmos: Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben. Művelődés . Antológia 90-94, 1998, 7-8 sz. 186. old. mutatók: Csíkmenaság, Grál-vérmotívum/népdal/népi vallásosság , etnográfia.

TÁNCZOS Vilmos: Egyház, vallás, népi kultúra. Korunk, 1993, 8 sz. 9-22. old. mutatók: NIEDERMÜLLER Péter / BÁLINT Sándor / STAHL Henri H. , kultúra/népi kultúra/kultúra (népi)/faluközösség/cigányok/románok/székelyek/szokásjog/kulturális szinkrétizmus/szinkrétizmus (kulturális)/kereszténység & pogányság/mítosz/népi vallásosság/népi kultúra & hivatalos kultúra/hit/kultúra/kereszténység , etnológia / mentalitástörténet.

TÁNCZOS Vilmos: Én román akarok lenni!(Csángók Erdélyben - az etnikai-nyelvi-nemzeti identitás kérdése.). Korunk, 1995, 1 sz. 61-69. old. mutatók: Erdély, csángók/asszimiláció , szociológia / művelődésszociológia / politológia / etnográfia.

TÁNCZOS Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél... Archaikus apokrif népi imádságok. Művelődés, 1991, 2-3 sz. 49-51. old. mutatók: ERDÉLYI Zsuzsanna , ima/népi vallásosság , etnográfia.

TÁNCZOS Vilmos: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség, 1997, 1-2 sz. 370-390. old. mutatók: politikai intézmények/sajtó, Moldva, Csángó Magyarok Szövetsége / Moldvai Magyarság / Csángó Újság , magyarságtudat/csángók/székelyek/nyelvi asszimiláció/magyarságtudat (csángó) , történeti demográfia / kisebbségtörténet.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék