meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    e betű: 170 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-170


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
EGYED Ákos: A korszerűsödő Kolozsvár - korszakok és funkciók. Helikon, 1995, 21 sz. 20-22. old. mutatók: Kolozsvár / Erdély, KŐVÁRY lászló / GALGÓCZI Károly / JAKAB Elek , kiegyezés, 1867 / urbanizáció , várostörténet / történeti demográfia / gazdaságtörténet.

EGYED Ákos: Kossuth Lajos a nemzet emlékezetében. Korunk, 1994, 5 sz. 106-109. old. mutatók: KOSSUTH Lajos , forradalom, 1848 / nemzetiségi törvény (magyar, 1849) / kisebbségi kérdés / magyar nemzetiségi törvény, 1849 , kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: Megemlékezés. Gyurka László (1928-1977). Erdélyi Múzeum, 1997, 3-4 sz. 392. old. mutatók: GYURKA László , in memoriam.

EGYED Ákos: Mikó Imre 1805-1876. Helikon, 1995, 4 sz. 18. old. mutatók: Hetilap / Kolozsvári Közlöny / Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) , MIKÓ Imre / BERDE Áron , Erdély, 1848 , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Mikó Imre - Erdély Széchenyije. Művelődés, 1990, 2 sz. 12-14. old. mutatók: gazdasági intézmények/kulturális intézmények/múzeumok/sajtó/iskolák, Erdély / Kolozsvár, Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) / ASTRA / Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) / Erdélyi Múzeum / Kolozsvári Közlöny , MIKÓ Imre , művelődéstörténet / intézménytörténet.

EGYED Ákos: Nagyajtai Kovács István és az erdélyi magyar tudományos történetírás kibontakozása. Erdélyi Múzeum, 1993, 1-2 sz. 41-50. old. mutatók: tudományos intézmények/sajtó/kulturális intézmények, Erdély / Kolozsvár, Erdélyi Híradó / Nemzeti Társalkodó / Vasárnapi Újság / Erdélyi Nemzeti Múzeum / Magyar Tudós Társaság , NAGYAJTAI KOVÁCS István / BOD Péter / PETHE Ferenc / KEMÉNY József / MIKÓ Imre / SZILÁGYI Sándor , / magyar historiográfia / Gubernium / Erdély, 1848 / székelyek / historiográfia / , historiográfia / művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Nélkülözhetetlen eseménytörténet. A Hét, 1990, 12 sz. 1-2. old. mutatók: historiográfia / értelmiség / / román értelmiség / történeti tény / tény (történeti) / / román historiográfia / tény / történelem , historiográfia.

EGYED Ákos: Népesség és népesedés Erdélyben a XIX. század második felében és a XX. század elején. Korunk, 1995, 4 sz. 51-56. old. mutatók: Erdély, Erdély népessége , történeti demográfia.

EGYED Ákos: Nyomasztó történelmi örökség. A szlovák kérdés a dualizmus korában. [Szarka László: A szlovákok története. Bereményi Könyvkiadó Budapest, é.n. és Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995.]. Helikon, 1995, 13 sz. 17. old. mutatók: Regio , SZARKA László , dualizmus / szlovákok / magyar kisebbségpolitika / magyar kisebbségpolitika / magyar-szlovák kapcsolatok / kisebbségpolitika , politikatörténet-recenzió.

EGYED Ákos: A polgárháború előzményeiről. Urban alezredes, Bécs politikájánek végrahajtója. Korunk, 1998, 2 sz. 32-38. old. mutatók: sajtó, Erdély / Naszód, Kolozsvári Híradó / Siebenbürger Bote , URBÁN (alezredes) / KOSÁRY Domokos , Erdély, 1848 , kisebbségtörténet / politikatörténet.

EGYED Ákos: Régi-új kollégium. (1982). Művelődés. Antológia. A közművelődés... (1976-1989), 1999, 21. old. mutatók: oktatási intézmények/szabadegyetemek/kulturális intézmények, Kolozsvár, Nyelv - Árás - Művelődés Kollégium / Jósika Miklós Irodalmi Kör (Torda) / Kolozsvári Művelődési Tudományos Egyetem , felnőttoktatás , intézménytörténet.

EGYED Ákos: Rövid székely történet. Hitel. Erdélyi Szemle, 1992, 11 sz. 16-25. old. mutatók: székelyek / magyarok (romániai) / , kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: Simion Retegan: Satul românesc din Transilvania ctitor de coal (1850-1867). Editura Echinox, cluj 1994. 269 l. Erdélyi Múzeum, 1995, 3-4 sz. 181-182. old. mutatók: iskolák, RETEGAN Simion , románok / erdélyi románok , iskolatörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Széchenyi és Kolozsvár. Helikon, 1991, 38 sz. 1. old. mutatók: Kolozsvár / Kalotaszeg, Nemzeti Társalkodó / Erdélyi Híradó / Casino / Kolozsvári Híradó , TELEKI Domokos / SZÉCHENYI István / WESSELÉNYI Miklós / BÖLÖNI FARKAS Sándor / KEMÉNY Zsigmond / SAGUNA Andrei , reformkor (magyar) / magyar reformkor , várostörténet / művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Széchenyi István emlékezete. Széchenyi művei Erdélyben. Látó, 1991, 9 sz. 1038-1045. old. mutatók: sajtó, Erdély, Hazai híradó / erdélyi híradó / Nemzeti Társalkodó , SZÉCHENYI István / BÖLÖNI FARKAS Sándor / WESSELÉNYI Miklós / GERGELY András / TRÓCSÁNYI Zsolt / BRASSAI Sámuel / MÉHES Sámuel , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: A székely autonómia 1931-ben. Korunk, 1990, 6 sz. 766-767. old. mutatók: politikai intézmények, Székelyföld / erdély, Országos Magyar Párt (OMP) , székelyek / székely autonómia / székely közület / székely faluközösség / Erdély, 1920-1939 / faluközösség / székely társadalom , kisebbségtörténet / politikatörténet.

EGYED Ákos: Szemle. Egy csíki falu tanulságos története. Pál-Antal Sándor - Ördögh Imre - Balázs Dénes - Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy fel-csíki falu hét évszázada. Marosvásárhely 1996. 356 l. Erdélyi Múzeum, 1999, 1-2 sz. 164-165. old. mutatók: Csíkmadaras, PÁL-ANTAL Sándor / ÖRDÖGH Imre / BALÁZS Dénes / MIKLÓS Márton , székelyek , helytörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Szemle. Kiss András: Források és értelmezések. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1996, 1 sz. 108-110. old. mutatók: Kolozsvár, KISS András , várostörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Szemle. Sebestyén Kálmán: Erdély református népoktatása 1780-1848. Püski. Bp. 1995. 136 l. Erdélyi Múzeum, 1996, 3-4 sz. 354-355. old. mutatók: SEBESTYÉN Kálmán , erdélyi felekezeti iskolák , művelődéstörténet-recenzió / iskolatörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Társadalmi változások Erdélyben az 1848-as forradalom után. Helikon, 1990, 9 sz. 6-7. old. mutatók: sajtó, Gazeta Transilvaniei / Hetilap / Kolozsvári Közlöny , KŐVÁRY László / BENEDEK Elek / PETELEI István / MIKÓ Imre / JAKAB Elek / WEBER Max / GUREVICS A. Jakovlevics / BARITIU George , Erdély, 1848 / erdélyi társadalom / társadalom (erdélyi) / polgárosodás / társadalmi struktúra (erdélyi) / parasztság / nemesség / értelmiség / polgárság / osztályszerkezet / társadalom / társadalmi struktúra / társadalom , kisebbségtörténet.

EGYED Ákos: Téka. Egy könyvről, amely csak árthat a megbékélési törekvéseinknek. [Gelu Neamu: Revoluia românilor din Transilvania 1848-1849. Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996]. Korunk, 1997, 7 sz. 110-114. old. mutatók: Erdély, NEAMTU Gelu , Erdély, 1848 / magyar-román kapcsolatok , kisebbségtörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Téka. Jakab Elek éa a szülőföld. Korunk, 1990, 2 sz. 255-258. old. mutatók: Szentgerice / Kolozsvár, JAKAB Elek , művelődéstörténet.

EGYED Ákos: Teljességre törekvő történetírás. A Hét, 1990, 5 sz. 8-9. old. mutatók: Erdély, társadalom / historiográfia / / magyar historiográfia / társadalomtörténet , historiográfia / metodológia.

EGYED Ákos: A török világ hagyatéka Magyarországon. [Rácz István: A török világ hagyatéka Magyarországon. Debrecen, 1995]. Helikon, 1996, 15 sz. 2-3. old. mutatók: Magyarország / Erdély, RÁCZ István / WELLMANN Imre / PICCOLOMINI Silvius / TAKÁCS Sándor / , törökök / Habsburgok , történeti demográfia-recenzió / kisebbségtörténet-recenzió.

EGYED Ákos: Történelem és közgondolkodás. A Hét, 1990, 21 sz. 1-2. old. mutatók: "történeti tudat / tudat (történeti) l; történeti tudat / nemzet / nemzeti szimbólum / szimbólum (nemzeti) / tudat / történelem / szimbólum" , historiográfia.

EGYED Ákos: Törzsorvosi jelentés 1849-ből a sebesültek ellátásáról és a hadikórházakról. Művelődés, 1999, 4 sz. 29-30. old. mutatók: GESZTESSY László / BEM József , Erdély, 1848 , orvostörténet.

EGYED Ákos: Ujjászülető civilizációnk és kulturánk. A Hét, 1990, 8 sz. 1-2. old. mutatók: BRAUDEL Fernand , magyarok (romániai) / kultúra & civilizáció / kultúra / civilizáció , történetfilozófia.

EGYED Ákos: Utam 1848-hoz. Látó, 1998, 3 sz. 76-81. old. mutatók: DUBY Georges / EGYED Ákos , Erdély, 1848 , oral-history.

EGYED Ákos: Városjog és várostípus a 19. századbeli Erdélyben. A Hét, 1995, 3 sz. 11. old. mutatók: Erdély, erdélyi várostípusok / várostípusok (erdélyi) / városiasodás (erdélyi) / erdélyi városiasodás / urbanizáció , várostörténet / városszociológia.

EGYED Ákos: Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben. Művelődés, 1993, 3 sz. 33-35. old. mutatók: Erdély, WESSELÉNYI Miklós , Erdély, 1848 / jobbágyság , politikatörténet / kisebbségtörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék