meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    e betű: 170 szerző
lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-170


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
EGYED Péter: Huszadik századi olasz gondolkodók a szabadságról. Erdélyi Múzeum, 1998, 3-4 sz. 137-150. old. mutatók: GOBETTI Piero / DE RUGGIERO Guido / BOBBIO Norberto / ROSSELLI Carlo / CROCE Benedetto / BEDESCHI Giuseppe / CALOGERO Guido / FICHTE Johann Gottlieb / PAREYSON Luigi / POPPER Karl R. , liberalizmus / szabadság / olaszok / individuum / marxizmus / szocializmus , filozófiatörténet.

EGYED Péter: Interjú. Kellék, 1996, 4-5 sz. 7-13. old. mutatók: oktatási intézmények/egyetemek/kulturális intézmények/könyvkiadók, Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) / Kriterion Könyvkiadó / Gaál Gábor Kör / Diotima Kör , EGYED Péter / KALLÓS Miklós / SZEGŐ Katalin / FODOR Katalin / BRETTER György / TAMÁS GÁSPÁR Miklós , filozófiaoktatás / / magyar felsőoktatás (romániai) / felsőoktatás / filozófia / felsőoktatás , oral-history.

EGYED Péter: Itt és mást. Korunk, 1999, 5 sz. 8-13. old. mutatók: BRETTER György , filozófiatörténet / nyelvfilozófia.

EGYED Péter: Jelenség és könyv. Domokos Géza "esélye". Helikon, 1996, 13 sz. 1. old. mutatók: könyvkiadók/politikai intézmények, Kriterion Könyvkiadó / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , DOMOKOS Géza , magyarok (romániai) / kisebbségi kérdés / magyar-román kapcsolatok , művelődéstörténet.

EGYED Péter: Kolozsvár - a kultúra körei. Laudatio. Korunk, 1999, 12 sz. 73-78. old. mutatók: Kolozsvár, VAJDA Mihály / HEIDEGGER Martin , filozófiatörténet.

EGYED Péter: A könyv és ami előtte van. A Hét, 1990, 40 sz. 8-9. old. mutatók: KONRÁD György / SZELÉNYI Iván / FÁBIÁN Ernő / DAHRENDORF Ralf Gustav / , értelmiség / nemzet / politika / nacionalizmus / értelmiség & politika / politika & értelmiség , politológia / politika-filozófia.

EGYED Péter: Kossuth Lajos levele a Kolozsvári Tanácshoz. Művelődés, 1994, 3 sz. 36-37. old. mutatók: Kolozsvár, KOSSUTH Lajos , kisebbségtörténet.

EGYED Péter: Kövek, könyvek, emberek: közös történelem. Művelődés, 1996, 5-6 sz. 10-12. old. mutatók: templomok, Olaszország / Magyarország / Erdély, Santo Stefano Rotondo , BÁTHORI Zsigmond/BÁTHORI István/D'ASTE Michele/CARAFFA Antonio , magyar-olasz kapcsolatok , művelődéstörténet / politikatörténet.

EGYED Péter: Magunk revíziója. Az értelmiség nehéz megszületése. Korunk, 1999, 2 sz. 48-50. old. mutatók: magyar értelmiség (romániai) / értelmiség / önrevízió , politikai publicisztika.

EGYED Péter: Más tájak, más sznobok. Kellék, 1998, 10 sz. 61-64. old. mutatók: VAJDA Mihály , posztmodern & modern / / filozófia , filozófia.

EGYED Péter: Mindenben az egy - egy a mindenben. A Hét, 1990, 23 sz. 6-7. old. mutatók: BORGES Jorge Luis , kultúrfilozófia / esztétika.

EGYED Péter: Mindenben az egy - egyben a minden. A Hét, 1990, 22 sz. 6-7. old. mutatók: BORGES Jorge Luis , kultúrfilozófia / esztétika.

EGYED Péter: Mítosz és filozófia. Korunk, 1997, 8 sz. 65-70. old. mutatók: KERÉNYI Károly / CASSIRER Ernst / HEIDEGGER Martin , mítosz / mítikus lét / szimbólum / lét , filozófiatörténet / kultúrfilozófia.

EGYED Péter: Olasz napló Bernini, maga. Helikon, 1998, "22 ; 23 sz." 15-16. old. mutatók: Róma, BERNINI Pietro , művészettörténet.

EGYED Péter: Románia, kívülről. Korunk, 1998, 10 sz. 93-98. old. mutatók: Románia / Európa / Közép-Európa, / európai integráció / kommunizmus & posztkommunizmus / közép-európaiság / kommunizmus / rendszerváltás / európaiság , politológia.

EGYED Péter: A romániai magyar kisebbség kulturális jelene. A Hét, 1995, "11 ; 12 ; 13 sz." 11-12, 11; 13, 11-1. old. mutatók: kulturális intézmények/oktatási intézmények/iskolák, Erdély, Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) , KÓS Károly / HAUF Theodor / SCHLETT István , Trianon / magyarok (romániai) / bécsi döntés (második, 1940) / Erdély, 1956 / ceausizmus / multikulturalizmus / kulturális autonómia / magyar oktatás (romániai) / kisebbségi kérdés / transzilvanizmus / / oktatás , kisebbségtörténet / művelődéstörténet / politika-filozófia / művelődéspolitika / politikatörténet.

EGYED Péter: Szabadelvűség és nemzeti elkötelezettség. A Hét, 1994, 21 sz. 5. old. mutatók: HAYEK Friedrich A. / WALZER Michael , liberalizmus / közösség & egyén / egyén & közösség / szabadság / egyén / közösség , politológia / politikai publicisztika.

EGYED Péter: Tájkép csata közben. Korunk, 1991, 2 sz. 133-141. old. mutatók: Románia, BRETTER György / SCHÖPFLIN György / POULET Bernard / CALINESCU Matei / MÉREI Gyula / BRUSSEL Samuel , félelem / agresszivitás / manipuláció / mass-media / nacionalizmus / rendszerváltás / hagyomány / liberalizmus / hatalom / állam / legitimáció / hazugság / román társadalom / kettősség (dublicitás) / igazság , politológia / politika-filozófia .

EGYED Péter: A teremtés biztonsága. Korunk, 1996, 12 sz. 5-17. old. mutatók: HEIDEGGER Martin / SCHELLING Friedrich W.J. / KANT Immanuel / SCHULZ Walter / SPINOZA Baruch , szabadság / természet / transzcendencia / szubjektivitás & objektivitás / objektivitás & szubjektivitás , filozófiatörténet.

EGYED Péter: Tétek és ellentétek. Helikon, 1999, 14 sz. 1-3. old. mutatók: politikai intézmények/könyvkiadók, Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Kriterion Könyvkiadó , DOMOKOS Géza / ILIESCU Ion / COPOSU Corneliu , RMDSZ-kongresszus / RMDSZ-struktúra / RMDSZ-politika / magyar-román kapcsolatok / RMDSZ-platformok , politikai publicisztika / politikai analízis.

EGYED Péter: A tudományos könyv mindennapjainkban. A Hét, 1990, 44 sz. 9. old. mutatók: WAPLES Douglas / MÜLLER REGIOMONTANUS / McLUHAN Marshall , tudomány / tudományosság / tudományos könyv / mass-media , olvasásszociológia / könyvtörténet.

EGYED Péter: A tudományos könyv mindennapjainkban. A Hét, 1990, 45 sz. 8-9. old. mutatók: KUHN Thomas S. / BRONOWSKI Jacob / HESSE Mary / CARNAP Rudolf , tudomány / tudományos könyv / tudományos nyelv , tudományszociológia.

EGYED Péter: A vélemények autonómiája. Korunk, 1994, 5 sz. 19-27. old. mutatók: CALVIN Jean / HEGEL G.W.F. , véleményszabadság / tolerancia / kanonizációs mechanizmus / állam / szabadság (vélemény-) / szabadság / információ / mass-media & politika / politika & mass-media / mass-media / politika / politika & mass-media , társadalomfilozófia.

EGYED Péter: Vita. Filozófushoz méltó feladat. A Hét, 1997, 8 sz. 9-10. old. mutatók: politikai intézmények, Kolozsvár, magyar egyetem (romániai) / magyar felsőoktatás (romániai) / / felsőoktatás , intézményszociológia.

EGYED Péter ; GÁLFALVI Zsolt: A filozófia ma: kérdezési mód. Egyed Péter és Gálfalvi Zsolt beszélgetése a korszerű filozófiai gondolkodás lehetőségeiről. A Hét, 1996, 15 sz. 3-4. old. mutatók: kulturális intézmények, Erdély, Diotima Kör , GADAMER Hans-Georg / EGYED Péter / NOLTE Ernst / BRETTER György / BÖHM Károly / MAKKAI Sándor , / magyar filozófia / filozófiaoktatás / filozófia , filozófiatörténet-interjú / művelődéstörténet-interjú.

EIBL-EIBESFELD Irenäeus: A túlcsorduó jóságról. Korunk, 1994, 1 sz. 69-82. old. mutatók: Európa, LORENZ Konrad / MARKL Hubert / KANT Immanuel / POPPER Karl R. , etnicitás / bevándorlás / európaiság / altruizmus / agresszivitás / nacionalizmus / internacionalizmus , humán etológia / antropológia / etológia .

EKE Éva: A Báthoryak várkastélya Szilágysomlyón. Művelődés, 1994, 11 sz. 21-25. old. mutatók: műemlékek/várak, Szilágysomlyó, Báthory-vár (Szilágysomlyó) / Báthory István Alapítvány (Szilágysomlyó) , kisebbségtörténet / helytörténet.

EKREM Mehmet Ali: A dobrudzsai törökök és tatárok eredete és jelenlegi helyzete. Művelődés, 1992, 7 sz. 44-45. old. mutatók: Dobrudzsa, tatárok (romániai) / tatárok / törökök , kisebbségtörténet.

ELEKES Zoltán: Kolozsvártól Mandzsúrián át Kaliforniáig. Művelődés, 1995, 2 sz. 15-16. old. mutatók: Kolozsvár / Egyesült Allamok / Kína, BABOS Sándor , magyar emigráció / misszionáriusok / emigráció , művelődéstörténet / egyháztörténet.

ELEKFI László: Határozó és "jelző" Brassainál és azóta. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1997, 2 sz. 131-140. old. mutatók: BRASSAI Sámuel , mondattan , nyelvészet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék