meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    t betű: 362 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 361-362


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
TÁNCZOS Vilmos: Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 1998, 2 sz. 339-362. old. mutatók: politikai intézmények, Székelyföld, románok/magyarok (romániai)//erdélyi románok/magyar-román kapcsolatok/hatalom/nyelvhasználati jog/székelyek/nemzetállam/ , politológia / politikatörténet.

TÁNCZOS Vilmos: Kitántorgott... Magyarországra. Egy társasutazás margójára. Korunk, 1992, 4 sz. 62-73. old. mutatók: Magyarország, magyarok (romániai)/kivándorlás , politikai publicisztika.

TÁNCZOS Vilmos: Pr. Iosif Gabor: Dicionarul comunitilor catolice din Moldova. Editura "Conexiuni". Bacau 1996 306 l. Erdélyi Múzeum, 1996, 3-4 sz. 355-357. old. mutatók: GÁBOR Iosif , katolikusok , kisebbségtörténet-recenzió.

TÁNCZOS Vilmos: temetése a temető szélében vagy az akasztottak között lesz. Korunk, 1994, 6 sz. 99-101. old. mutatók: Csikmindszent, székely falutörvény/székelyek/hagyomány/szokásjog/székely szokásjog/katolikusok/falutörvény/székely társadalom , etnográfia / mentalitástörténet.

TANKÓ Éva: Kommunikációképtelenség. Vitaindító. Kellék, 1995, 2 sz. 73-74. old. mutatók: kommunikáció , kommunikációelmélet.

TANKÓ Éva: Nem hagyományos kritika avagy Herakleitosz tanítványai. Kellék, 1995, 2 sz. 32-36. old. mutatók: HEINE Heinrich / KANT Immanuel / HEGEL G.W.F. / POPPER Karl R. / NIETZSCHE Friedrich / PLÁTON , történetfilozófia / filozófiatörténet.

TANKÓ Gyula: A cigányság helye a gyímesi társadalomban. Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 5-6 sz. . old. mutatók: Gyímes / Gyímesközéplok, etnikumközi kapcsolatok/cigányok/magyar-cigány viszony/cigány-magyar viszony/csángók , etnográfia / szociográfia.

TANKÓ Gyula: Étkezési rend, étkezési szokások a Gyímesekben. Hitel. Erdélyi Szemle, 1994, 1 sz. 138-149. old. mutatók: Gyímes, népszokások/étkezési szokások , etnográfia.

TANKÓ Gyula: Időbecslés a gyimesi csángóknál. Művelődés, 1992, 1 sz. 32-33. old. mutatók: Gyimes, csángók/idő , etnográfia.

TANKÓ Gyula: Női kalákák Gyimesen. Művelődés, 1995, 6 sz. 36. old. mutatók: Gyimes, kaláka (női)/nők/csángók , etnográfia.

TAPODI Zsuzsa: Kánonok színeváltozása. Helikon, 1998, 21 sz. 12-15. old. mutatók: FREESE Peter / NAGY István (író) / CSEHI Gyula / GYÍMESI CS. Éva / KACSÓ Sándor / KISS Jenő / GAÁL Gábor / RÉVAI József , kanonizáció (irodalmi)/irodalom & politika//legitimáció/cenzúra/proletkult/népi & urbánus vita/magyar irodalom (romániai) , irodalomtörténet / irodalomelmélet.

TAPODI Zsuzsa: Műhely. "Dicsőséges kudarcaink" - tovább élő paradoxonaink. Erdélyi Múzeum, 1998, 1-2 sz. 62-67. old. mutatók: Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) / erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) , TÓTH Sándor / GAÁL Gábor / TORDAI Zádor / BÓKAY Antal / BENKŐ Samu / BALOGH Edgár / NAGY Géza , kanonizáció (irodalmi)/irodalom/értelmiség , művelődéstörténet.

TAPODI Zsuzsa: A sors mint jelkép. A Gaál Gábor-utóélet kultikus vonulata. Helikon, 1999, 19 sz. 5-7. old. mutatók: Korunk / Romániai Magyar szó / Utunk , GAÁL Gábor / TVERDOTA György / FÁBRY Zoltán / SZÉKELY János / TORDAI Zádor / BALOGH Edgár / SŐNI Pál / CSEHI Gyula / ROBOTOS Imre / TÓTH Sándor / GÁLL Ernő , irodalomtörténet / művelődéstörténet.

TAPOLYAI A. Mihály: A pszichológus és a megváltás. A Hét, 1993, 27 sz. 12. old. mutatók: FREUD Sigmund / FROMM Erich , szorongás , pszichológia.

TAR Károly: Borúlátok bizakodása. Korunk, 1994, 10 sz. 115-117. old. mutatók: politikai intézmények, Európa / Erdély / Románia, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , magyarok (romániai)/kisebbségi kérdés/európai integráció/ , politológia / intézménytörténet / politikatörténet.

TAR Károly: Hej da! Korunk, 1991, 12 sz. 1509-1511. old. mutatók: Svédország, magyar emigráció/svédek /emigráció , politikai publicisztika.

TARAS György: Recenzió. V. Király István: Határ -hallgatás - titok. Kellék, 1998, 11-12 sz. 220-221. old. mutatók: KIRÁLY V. István / KANT Immanuel / SIMMEL Georg / HEIDEGGER Martin / JASPERS Karl , titok , filozófia-recenzió.

TARJÁN Tamás: Ez a föladat ránk marad. Látó, 1995, 11 sz. 80-85. old. mutatók: Tokaji Árótábor , irodalomtörténet , irodalomtörténet.

TARNAI Andor: Szóbeliség és írásbeliség a középkori Magyarországon. Korunk, 1990, 4 sz. 492-499. old. mutatók: Magyarország, középkor/magyar irodalom (középkori)/magyar irodalom/irodalom , művelődéstörténet.

TASCU Valentin: Szembenézve. A "választott" nép. Korunk, 1998, 10 sz. 64-65. old. mutatók: Románia, románok , politikai publicisztika.

TASCU Valentin: Szemle. Köllő Károly: Confluene literare. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1994, 1 sz. 93-94. old. mutatók: KÖLLŐ Károly , magyar-román kapcsolatok , irodalomtörténet-recenzió.

TAVASZY Sándor: Az idealizmus és egzisztencializmus viszonya a didaktika teológiában. Kellék, 1996, 4-5 sz. 51-56. old. mutatók: KANT Immanuel / FICHTE Johann Gottlieb / HEGEL G.W.F. / KIERKEGAARD Sören / HEIDEGGER Martin , filozófia & teológia/teológia & filozófia/idealizmus/egzisztencializmus/teológia (didaktikai)/filozófia , filozófiatörténet.

TEKSE Antal: Farsangtemetés Csíkszentmártonban. Művelődés, 1991, 4 sz. 33. old. mutatók: Csíkszentmárton, farsang/népszokások , etnográfia.

TEKSE Antal: Néprajzi hagyományok Csíkszentmárton községben. Művelődés, 1990, 9 sz. 42-44. old. mutatók: Csíkszentmárton, népszokások , etnográfia.

TELEGDI-CSETRI Klára: Százéves a korinthoszi-csatorna. A Hét, 1993, 31 sz. 12. old. mutatók: TÜRR István , művelődéstörténet.

TELLER Ede: Erőmű és biztonság. A Hét, 1990, 12 sz. 9. old. mutatók: TELLER Ede , nukleáris energia , ökológia / tudománytörténet.

TELLER Ede: Erőmű és biztonság. A Hét, 1990, 15 sz. 11. old. mutatók: nukleáris energia , ökológia / tudománytörténet.

TEMESVÁRI Pelbárt: Első beszéd Szent László királyról élete olvasmányával együtt. Helikon, 1992, 11 sz. 2. old. mutatók: SZENT LÁSZLÓ (király) , kisebbségtörténet.

TEODOR Pompiliu: Egy új Erdély-történetért. Korunk, 1993, 10 sz. 36-39. old. mutatók: Erdély, erdélyi kérdés/magyarok (romániai)/románok/szászok (romániai)/németek (romániai) , historiográfia.

TEPLÁN István: A totalitarizmus városa: a Monumentális Város. (A diktatúra mint vizuális élmény). Átmenetek, 1991, 1 sz. 78-85. old. mutatók: Bukarest / Phenjan, KLAGES Ludvig / SPANN Ottmar / POLÁNYI Károly / JAKOBS Jane / ALSOPP Bruce / Le CORBUSIER / ECO Umberto / KIM Ir Szen / CEAUSESCU Nicolae , építészet & hatalom/hatalom & építészet/totalitarizmus/vitalizmus/építészet/hatalom , művészettörténet / művészetszociológia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék