meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1996: 835 szerző
lapozás: 1-30 ... 781-810 | 811-835


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
 
KAKUSZI Béla Péter: Márai Sándor és az európai kultúra. Korunk, 1996, 7 sz. 79-84. old. mutatók: MÁRAI Sándor / SZEGEDY-MASZÁK Mihály / RÓNAY László / SPENGLER Oswald , művelődéstörténet.

KALI Kinga: (játék). Az esszéről. Korunk, 1996, 2 sz. 76-81. old. mutatók: esszé/irodalom & filozófia/irodalom/filozófia & irodalom/filozófia , filozófia.

KÁNTOR Lajos: Egy álom építője. Balogh Edgár halálára. Korunk, 1996, 7 sz. 127-128. old. mutatók: BALOGH Edgár , in memoriam.

KÁNTOR Lajos: Évgyűrűk a Szervátiusz Múzeumban. Korunk, 1996, 8 sz. 122-124. old. mutatók: múzeumok, Kolozsvár, Szent Mihály Plébánia / Szervátiusz Múzeum , SZERVÁTIUSZ Tibor , intézménytörténet.

KÁNTOR Lajos: Három vers. Korunk, 1996, 10 sz. 70-73. old. mutatók: JÓZSEF Attila / ILLYÉS Gyula / SZILÁGYI Domokos , irodalmi publicisztika.

KÁNTOR Lajos: A házsongárdi Pantheon. Balogh Edgár 1906-1996. A Hét, 1996, 27 sz. 6. old. mutatók: BALOGH Edgár , in memoriam.

KÁNTOR Lajos: A hetedik te magad légy! Korunk, 1996, 1 sz. 5-12. old. mutatók: sajtó, Korunk , DIENES László / GAÁL Gábor / GÁLL Ernő , művelődéstörténet / sajtótörténeta.

KÁNTOR Lajos: Ki tud arbusul? Helikon, 1996, 9 sz. 2-3. old. mutatók: SZILÁGYI Domokos / CSIKI László / LÁSZLÓFFY Aladár / GYÍMESI CS. Éva / NAGY László , irodalomtörténet.

KÁNTOR Lajos: Korunkat nézve. Korunk, 1996, 4 sz. 3-7. old. mutatók: sajtó, Korunk , GÁLL Ernő , sajtótörténet.

KÁNTOR Lajos: A tizenkettedik pont. Helikon, 1996, 17 sz. 1-2. old. mutatók: sajtó, Budapest / Magyarország / Erdély, Életképek , SPIRÓ György / PETŐFI Sándor / JÓKAI Mór , Unió (Erdély & Magyarország)/Magyarország, 1848 , kisebbségtörténet.

KARDOS Gábor: Vitaindító. Egyéni vagy kollektív kisebbségi jogok? Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. 235-204. old. mutatók: politikai intézmények, kollektív jogok/Emberi Jogok Európai Egyezménye/egyéni jogok/kisebbségi jogvédelem/kisebbségi jogok/etnikai pártok/autonómia , politológia / nemzetközi jog.

KASSAY Miklós: Kopogtass be, ha arra jársz. Művelődés, 1996, 12 sz. 10-11. old. mutatók: kulturális intézmények, Budapest, Erdélyi Magyarok Egyesülete (Magyarország) , magyarok , intézménytörténet.

KELEMEN Attila: Téka. Sodronyt e hazában. Feljegyzések egy figyelemreméltó könyv kapcsán. [Salat Levente: Filippika az idő ellen. KOMP-PRESS. Korunk Baráti Társaság. Ariadné Könyvek. Kolozsvár, 1996] Korunk, 1996, 12 sz. 116-119. old. mutatók: SALAT Levente , politikai publicisztika-recenzió.

KELEMEN Hunor: Saul, Pál és a Személy. Korunk, 1996, 10 sz. 87-88. old. mutatók: politikai publicisztika.

KELEMEN Hunor: Tiszta vizet a nyílt kártyákba. Korunk, 1996, 4 sz. 29-33. old. mutatók: politikai intézmények, RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség , KIRÁLY Károly / CEAUSESCU Nicolae , kisebbségi kérdés , politikatörténet.

KELEMEN Zoltán: Téka. Hazatérés és emlékezés. Faludy György némely hazatérés-verséről. Korunk, 1996, 7 sz. 116-122e. old. mutatók: FALUDY György , irodalomkritika / irodalomtörténet.

KENDE Péter: Föderáció az ezredvégi Dunavölgyében? Korunk, 1996, 7 sz. 97-103. old. mutatók: Kelet-Európa, Európai Unió (EU) , dunai-konföderáció , politológia / politikatörténet.

KEREKES Károly: Alternatíva vagy komplementaritás? A Hét, 1996, 38 sz. 11. old. mutatók: gazdasági intézmények, Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés Szervezete , globalizáció/regionalizmus/európai integráció , intézménytörténet.

KERESKÉNYI Sándor: Fórum. A közéleti hitvallástól a politikai szociológiáig. Magyar Kisebbség, 1996, 1-2 sz. 10-14. old. mutatók: Románia, TORÓ T. Tibor / CEAUSESCU Nicolae / , román politikai rendszer/politikai rendszer (román)/választások (romániai, 1996) , politika-szociológia.

KESZEG Vilmos: Din tradiiile populare ale românilor din Ungaria. A magyarországi románok néprajza. Szerk: Alexandru Hotopan Bp. 1995.121 o. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1996, 1 sz. 112-113. old. mutatók: Magyarország, románok (magyarországi)/magyarországi románok/románok , etnográfia .

KESZEG Vilmos: Egy szöveg XX. századi kontextusa. Korunk, 1996, 4 sz. 41-46. old. mutatók: népi kultúra & hivatalos kultúra/hivatalos kultúra & népi kultúra/kollektivizálás/kultúra/népi kultúra , szociográfia / művelődésszociológia.

KESZEG Vilmos: Temetés és világkép. Művelődés, 1996, 3 sz. 27-28. old. mutatók: Csíkszentdomokos, BALÁZS Lajos , halálkép-tipológia/kultúra/népi hiedelmek/temetés/halál , etnográfia / antropológia.

KESZEG Vilmos: Tordai beszélgetések. Művelődés, 1996, 9 sz. 28-32. old. mutatók: Torda, oral-history.

K.H.: Államérdek és tízparancsolat. Korunk, 1996, 2 sz. 127-128. old. mutatók: CASTORIADIS Cornelius , politika & erkölcs/erkölcs & politika/politika/erkölcs , politológia.

K.H.: Nagy Imre időszerűtlen időszerűsége. Korunk, 1996, 10 sz. 126-127. old. mutatók: NAGY Imre , politikatörténet.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék