meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1989-1999

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  referencianév a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  lapok a e g h i j k l m n o p r s t u v z
  földrajzi a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm

trafic ranking
 
  Helységnevek: Várad

BARABÁS István: A magyar nyelv és irodalom verseny országos szakasza, 1995. {Concursul de limb i literatur maghiar, 1995} A Hét, 1995, 15 sz. 3. old. mutatók: Nagyvárad, Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom verseny , művelődési élet.

BARABÁS László: Hiedelemhátterű szokáscselekmények a Sóvidéken. Szilveszter és újév napja. Művelődés, 1990, 1 sz. 12-13. old. mutatók: Sóvidék / Parajd / Sóvárad / Siklód / Korond, népszokások / népi hiedelmek , etnográfia.

BÓDIS Ágnes: Hogyan ismerkedtem meg Reményik Sándorral? Korunk, 1992, 4 sz. 96-97. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák/kulturális intézmények/könyvkiadók, Nagyvárad / Székelyudvarhely, Erdélyi Helikon / Lórántffy-iskola (Nagyvárad) , REMÉNYIK Sándor , művelődéstörténet.

CSEKE Péter: Egyházaink a megújulás (első) évében. Korunk, 1990, 10 sz. 1267-1277. old. mutatók: egyházi intézmények, Várad / Szilágysomlyó, Romániai Magyar Keresztény Egyházak Szövetsége (RMKESZ) / Váradi Katolikus Püspökség , TEMPFLI József / SIKLI László , egyháztörténet / intézménytörténet.

DÁVID Gyula: F. Diószilágyi Ibolya: Költő a Holnap városában. Juhász Gyula nagyváradi évei. Literátor Könyvkiadó. Nagyvárad 1994. 292 l. Erdélyi Múzeum, 1995, 3-4 sz. 169-170. old. mutatók: sajtó, Nagyvárad, Holnap , DIÓSSZILÁGYI F. Ibolya / JUHÁSZ Gyula , irodalomtörténet-recenzió.

DIÓSSZILÁGYI F. Ibolya: A lélek útvesztőin. Juhász Gyula betegsége. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1991, 1-2 sz. 31-42. old. mutatók: Várad, JUHÁSZ Gyula , irodalompszichológia / művelődéstörténet / irodalomtörténet.

EVLIA CSELEBI: Várad ostroma. Korunk, 1994, 4 sz. 109-116. old. mutatók: Nagyvárad, kisebbségtörténet.

GÁLFALVI Zsolt: A templom mindig újraépül. A Hét, 1992, 20 sz. 1-2. old. mutatók: műemlékek/templomok, Nagyvárad, Vártemplom (Nagyvárad) / Varadinum , politikai publicisztika / művelődési élet.

GÁLL Ernő: Váradi eszmélés. Korunk, 1994, 4 sz. 67-70. old. mutatók: Várad, oral-history / várostörténet.

GAVRUCZA Tibor: Harangszó. Művelődés, 1993, 5 sz. 11. old. mutatók: sajtó, Nagyvárad, Harangszó , sajtótörténet.

GITTAI István: A 90-91-es színházi évad Nagyváradon. Helikon, 1990, 37 sz. 8. old. mutatók: színházak, Nagyvárad, Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Ede Társulata , HAJDU Géza , színháztörténet-interjú.

HALÁSZ Anna: Akikért a harang szólt - és akik megkongatták. A Hét, 1994, 21 sz. 3-4. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák/, Nagyvárad, Varadinum , SZTÓJAY Döme , Holocaust/zsidók , intézménytörténet / oral-history / kisebbségtörténet.

HOLLÓ Kinga: Új Majomsziget. Művelődés, 1999, 1 sz. 5. old. mutatók: sajtó/diákszervezetek, Nagyvárad, Majomsziget / Nagyváradi Magyar Diákszövetség (NMDSZ) , sajtótörténet.

HORVÁTH Andor: Kelet-Nyugat. Művelődés, 1993, 5 sz. 17. old. mutatók: sajtó, Nagyvárad, Kelet-Nyugat , sajtótörténet.

IMPLON Irén: Ingatag talajon, bizonytalan terheléssel. Művelődés, 1992, 11 sz. 11-15. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Nagyvárad, Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Ede Társulata , színháztörténet.

KOVÁCS András: A középkori Várad - László király városa. Korunk, 1992, 4 sz. 113-116. old. mutatók: műemlékek/templomok/várak, Nagyvárad, Váradi Székesegyház / váradi vár , SZENT LÁSZLÓ (király) , kisebbségtörténet / várostörténet.

KOVÁCS KISS Gyöngy: Tények és töprengések - Nagyváradon. Korunk, 1992, 7 sz. 41-47. old. mutatók: sajtó, Nagyvárad, mass-media/magyar sajtó (romániai) , sajtótörténet.

KÖVÉR Tamás: Budapesti levél egy nagyváradi konferenciáról. A Hét, 1998, 14 sz. 9-10. old. mutatók: politikai intézmények, Nagyvárad, Partiumi Önkormányzati Konferencia VI. / RMDSZ-Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) , politikai publicisztika.

MESSER László: Varadinum' 92. Művelődés, 1992, 7 sz. 1-3. old. mutatók: kulturális intézmények/múzeumok, Nagyvárad, Varadinum / Körös-vidéki Múzeum , művelődési élet.

NAGY Zsófia: Szemle. A múlt vonzásában. Tóth István: Phoebus forrása. A váradi latin nyelvű humanista költészet antológiája. Literator könyvkiadó, Nagyvárad, 1996. Látó, 1997, 4 sz. 99-101. old. mutatók: Várad, TÓTH István , reneszánsz/reneszánsz (erdélyi)/erdélyi reneszánsz , irodalomtörténet-recenzió.

NAGY Zsófia: Szemle. Tóth István: Phoebus forrása. A váradi latin nyelvű humanista költészet antológiája. Literátor könyvkiadó. Nagyvárad 1996. Erdélyi Múzeum, 1997, 1-2 sz. 267-268. old. mutatók: Várad, TÓTH István , humanizmus/költészet , irodalomtörténet-recenzió.

PÁSZTOR Rita: Egyházi és civil kezdeményezések Nagyváradon. Művelődés, 1996, 11 sz. 41. old. mutatók: szociális intézmények/egyházi intézmények, Nagyvárad, Mária Családsegítő (Nagyvárad) , családvédelem , szociálpolitika.

ROSTÁS István: Szemle. Indig Otto: Váradi parnasszus. Irodalmi és sajtóélet a századfordulón. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1995, 1 sz. 96-98. old. mutatók: Nagyvárad, INDIG Otto / ADY Endre , sajtótörténet-recenzió / irodalomtörténet-recenzió.

SZEKERES Attila: Könyvkiadás Nagyváradon. Művelődés, 1995, 3 sz. 25. old. mutatók: könyvkiadók, Nagyvárad, Literátor Könyvkiadó / Enacon Könyvkiadó , könyvkiadás (romániai magyar) / magyar könyvkiadás (romániai) , intézménytörténet / művelődéstörténet.

SZEKERES Attila: Ujságíróképzés Nagyváradon. Művelődés, 1994, 12 sz. 5. old. mutatók: alapítványok (romániai magyar)/iskolák/szakmai intézmények, Nagyvárad, Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) , újságíróképzés / újságírás , művelődéstörténet.

SZENTIVÁNYI Ferenc: Egy Kiss pódiumműsor. Művelődés, 1999, 4 sz. 11. old. mutatók: kulturális intézmények/színházak, Nagyvárad, Kiss Stúdió , GULÁCSY Irén , színháztörténet.

SZILÁGYI Aladár: Hazák hazája, a hírneves és legtündöklőbb respublica. Korunk, 1999, 10 sz. 64-67. old. mutatók: oktatási intézmények/iskolák, Nagyvárad / Nagyenyed, SZATMÁRI BAKA Péter , művelődéstörténet.

SZILÁGYI Aladár: Medicina ancilla philosophiae. Dr. Kováts Firgyes nagyváradi orvos-filozófus üdvtana. A Hét, 1998, 44 sz. 10. old. mutatók: Nagyvárad, KOVÁTS Frigyes (Schmidt) / TOLDY Ferenc , művelődéstörténet.

SZILÁGYI Georgina ; FLÓRA Gábor: Vallásos magatartás és viszonyulás az egyházhoz Nagyvárad Rogerius negyedében. Erdélyi Múzeum, 1998, 1-2 sz. 89-95. old. mutatók: Nagyvárad, nemzetiség & vallás / vallás & nemzetiség / magyarok (romániai) / szekularizáció / vallásgyakorlat / vallás , vallásszociológia.

SZILÁGYI László: Miért hiánycikk Nagyváradon a Korunk? Korunk, 1993, 2 sz. 110-112. old. mutatók: sajtó, Nagyvárad, Korunk , sajtótörténet / szociográfia.
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » az adatbázisról
  » az adatbázis szerkezete
  » szintetikus tárgymutató
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék